„Tentokrát svou tvorbu přijel vesměs mladému publiku z chodovského gymnázia představit Martin Reiner. Nejvíce se věnoval svému románu Básník, který získal několik ocenění. Protože je toto dílo velmi obsáhlé, připravil si z něho s sebou pouze několik listů, které vtipně nazval takovou románovou bonsají. Velký prostor při této besedě dostalo zábavné vyprávění o Ivanu Blatném a Josefu Kainarovi, které dokázalo posluchače zaujmout a přineslo k závěru i několik zajímavých otázek,“ informovala o besedě knihovnice Klára Hušková.

„Po tomto velmi příjemném zážitku už se těšíme na dalšího spisovatele, kterým bude Milan Ohnisko, ten knihovnu navštíví již 7. března,“ doplnila.

Spisovatelé do knihoven je společný projekt Asociace spisovatelů a deseti knihoven po celé České republice. Od září 2017 do června 2018 se v nich představí deset autorů prózy i poezie.