Škola již tradičně ke konci roku svolá všechny své žáky pod vysokou vánoční jedli před samotnou školou, aby si pak všichni zazpívali písně hned ve třech jazycích. „Postupně pak budeme společně navěšovat ozdoby a užívat si společné atmosféry. Zazní píseň učitelů, budou se předávat ceny za vyzdobené třídy nebo třeba hrdinské činy. Za zmínku například stojí, že žáci naší školy nasbírali na 160 tisíc víček z PET lahví na podporu léčby malého chlapce," řekl ředitel ISŠTE Pavel Janus.