Již od roku 2000 se chodovští muzikanti přihlásili k Evropskému Svátku hudby, jehož počátky sahají do roku 1982 do Francie.
Smyslem celého konání je oslovit širokou veřejnost, oslavit svátek Slunovratu a potěšit na veřejných prostranstvích hudbou všechny kolemjdoucí. Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář.

V Chodově tuto tradici za podpory města udržuje základní umělecká škola.
V průběhu několika let se postupně vykrystalizovala reálná podoba tohoto festivalu na Pěší zóně na Staroměstské ulici jako celodenní sobotní akce. Vedle žáků a učitelů místní ZUŠ se na pódiu pod širým nebem střídají soubory různých hudebních žánrů.

Letos zněl náměstím v sobotu 29. června pop, folk, jazz, swing, hip hop i rock. Mezi hosty se představili hudebníci z Ostrova, Kraslic, Nové Role, Karlových Varů, zahraniční hosty zastupovala taneční dívčí skupina z Jugendhaus RAGGA z Oelsnitz/Erzgebirge a skupina Rocksteady z USA.
Vítězem 2.ročníku vyhledávací soutěže amatérských kapel se stala formace Bohemia Groove Faktory z Lokte, která se představila chodovskému publiku v odpoledním půlhodinovém bloku. Celkem se na pódiu vystřídal rekordní počet účinkujících – 162.

Přestože letošní Svátek hudby provázelo „aprílové“ počasí , nijak to nepokazilo radost účinkujících muzikantů a neubralo na významu poselství, že hudba spojuje lidi bez rozdílu jazyka, rasy či vyznání. Plně se tak potvrdila slova Roberta Fulghuma:
“Člověk má umět tři jazyky: jazyk rodný, mezinárodní a jazyk hudby.“