Vystoupí zde Martin Matuška, který přítomným zahraje skladby varhanních mistrů. Hned druhý den, v neděli 10. listopadu, bude v tom samém kostele svatého Martina dopolední mše svatá. Ta začíná v 10 hodin.