Přednáška Bohumila Vurma a Zuzany Foffové zaujala mnoho posluchačů. „Pan Vurm nás provedl historií řádu od jeho vzniku až po jeho krutý konec. Seznámil nás rovněž s různými legendami týkajícími se templářů. Úžas budily obrázky a fotografie jejich chrámů a měst, které templáři budovali po celém světě," popsala chodovská knihovnice Marie Valentová. Zajímavým námětem k zamyšlení bylo i to, jak je to s objevením Ameriky, když cesta, po níž se plavil Kryštof Kolumbus, byla zanesena v templářských mapách. O projekci fotografií, která poutavé vyprávění doprovázela, se postarala Zuzana Foffová.

„I když beseda trvala více jak dvě hodiny, nemohla obsáhnout vše, co se templářů týká. Spoustu dalších informací se návštěvníci mohou dočíst v sérii knih Příběh templářů, vytvořené Bohumilem Vurmem a Zuzanou Foffovou," doplnila Valentová.