Koncem září navštívila Dětský domov v Horním Slavkově skupina Temperamento z Prahy. Děti mají tuto skupinu rády, neboť toto nebyla její první návštěva u dětí. Díky ní jsme mohli s dětmi uskutečnit některé prázdninové akce.
Nyní přijela za dětmi na odpolední návštěvu a zahrála svoje nové i starší písně. Na oplátku děti zase předvedly, co se naučily nového v oblasti tance. Také si mohly vyzkoušet hudební nástroje. Nejvíce je zaujaly bonga a džémbe.

Návštěva uběhla velmi rychle a již se těšíme na další. Také děkujeme Gábině Pazderové, která nám umožnila se s kapelou Temperamento stýkat při různých akcích. Těšíme se na další pěkná setkání.