Do hartenberské školy se vrátila unikátní školní kronika. V této cenné knize se může veřejnost nově dozvědět mnoho zajímavostí ze života lidí kolem Hartenberku, ale i z evropského dění. Jako příklad lze uvést zmínku o úmrtí císařovny Sissi. Německy psaná kronika je z let 1840 až 1923 a škole ji darovala pamětnice z Německa. V případě zájmu mohou zájemci po domluvě do kroniky ve hřebenské škole nahlédnout.

Kniha obsahuje řadu krásných veselých i smutných vzpomínek, jako třeba poznámky o zdejších padlých mladících a mužích za 1. světové války. Jsou v ní pečlivě vypsaná jména, u kterých byly zaznamenány červenou barvou křížky za ty, kteří se sem nevrátili. Pečlivě jsou vedeny záznamy stavu a množství a druhu ovocných stromů v sadech a třeba o tom, kdy jaká se krajem prohnala epidemie či zmínka o stavbě nové školy (té nynější z roku 1901).

„Z celého průletu kronikou je patrné, jak tehdy lidé měli vše ve velké úctě a respektu, přírodou počínaje a lidmi konče. Při listování knihou jako by na vás dýchal duch té doby a vytvářel mnohé obrazy tehdejších dní emocí, slavností a událostí. Máme v plánu celou kroniku nechat důkladně přeložit a těšíme se na cenné informace a obrazy našich předchůdců," říká kastelán hradu Hartenberg Bedřich Loos.