V nově zrekonstruovaném Pluhově domě v Horním Slavkově na Sokolovsku zazní 16. prosince Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání komorního orchestru pedagogů ZUŠ, pěveckých sborů Cubitus Loket a Jen tak Sokolov. Začátek je ve velkém koncertním sále v 19 hodin.