Během následujících měsíců je třeba navštívit co nejvíce míst v regionu spjatých s odkazem slavného panovníka a nasbírat razítka. V Karlovarském kraji je 17 míst, která souvisejí s obdobím vlády Karla IV. a Lucemburků. Jsou mezi nimi nejen města a obce, ale i hrady, tvrze či církevní památky. Úkolem soutěžících je navštívit co nejvíce z nich a nechat si potvrdit razítkem poutnický list. Ten si můžete vytisknout z turistického portálu Živý kraj nebo si ho lze vyzvednout na některém ze sedmnácti „karlovských míst". Komu se podaří nasbírat od června do konce září alespoň 12 razítek, postupuje do slosování o zajímavé ceny. Jména výherců budou známa v první polovině listopadu. V rámci turistické hry mohou zájemci na vybraných „karlovských místech" navštívit i speciální noční prohlídky připravené Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. Termíny včetně pravidel soutěže jsou uveřejněny na webu Živého kraje.