Jak výstava vznikla a co je jejím cílem?

Výstava putuje po českých městech a obcích již od roku 2009. Cílem výstavy je podpora paliativní a hospicové péče.

Popište, co mohou návštěvníci přímo na místě vidět a jak mohou svou účastí Domácímu hospici Motýl pomoci?
Návštěvníci Kraslického Šneku mohou v jeho prostorách zhlédnout fotografie lidí -pacientů z hospiců, kamenných i mobilních. Jde nám především o to, dát lidem vědět, že mají možnost odejít důstojně z tohoto světa a že jsou zde pro ně připraveny týmy lidí, kteří jim toto umožní.

Právě proto jste zřídili Domácí hospic Motýl, který funguje už zhruba rok. Kolika rodinám se vám již podařilo pomoci?
Minulý rok byl takovým rozjezdovým rokem. Podařilo se nám doprovodit sedm pacientů. Možná se zdá toto číslo malé, ale já myslím, že o naši službu bude s přibývajícím časem větší zájem. Lidé už o nás trochu ví a to je asi to nejdůležitější, dostat se do povědomí lidí, a také odvádět dobrou a kvalitní hospicovou péči.

Možná ještě řada lidí neví, co je podstatou domácího hospice…
Domácí hospic není žádné zařízení. Tato služba je pro lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Většinou se jedná o onkologické pacienty, kde již je ukončena kurativní léčba. Tzn. kde již není šance na uzdravení. Tým Domácího hospice Motýl tvoří lékař, zdravotní sestra, duchovní, koordinátor a dobrovolníci. Ti všichni jsou nápomocni nejen pacientům, ale také jejich rodinám, na kterých leží starost o umírajícího. My jim v tom pomáháme a snažíme se o to, aby smrt byla důstojným odchodem z tohoto světa a aby mohla přinést, pokud možno, i něco pozitivního do života nejen umírajícho, ale i jeho blízkým.

Daří se vám shánět peníze na provoz hospice?
Pojišťovny bohužel s mobilními hospici smlouvy neuzavírají. Proto sháníme peníze na naši službu z grantů, z benefičních akcí a darů. Pacient také přispívá minimální částkou. V našem hospici je to 150 Kč za návštěvu lékaře nebo sestry.

Kolik lidí dnes zajišťuje péči v Domácím hospici Motýl? Sháníte ještě další dobrovolníky? Jak se jím případně stát?
V současné době tvoří náš tým 1 lékař, 7 zdravotních sester, 2 duchovní, 1 koordinátor a 10 dobrovolníků. Pokud má někdo zájem o dobrovolnictví, může kontaktovat občanské sdružení Střípky, které sdružuje dobrovolníky a zajišťuje dobrovolnickou službu na Sokolovsku.
Na závěr bych chtěl napsat, že největší podporou je nejen důvěra v naše služby, ale také propagace naší činnosti a návštěvy našich benefičních akcí, které pořádáme v průběhu roku. Více info o naší službě najdete na www.hospicmotyl.cz. Máme i FB stránky Domácí hospic Motýl.