Na společnou výstavu fotografa Vladimíra Novotného a výtvarnice Aleny Tomasek zve od 28. února Městská galerie Domu dětí a mládeže v Chodově. Expozici otevře slavnostní vernisáž ve 14 hodin.

Alena Tomasek

Autorka vystavovaných artefaktů je sestřenicí autora fotografií a je to jejich prvá společná výstava v Čechách. Alena Tomášková-Potměšilová se narodila v Číně, své mládí prožila v Praze, kde vystudovala uměleckoprůmyslovou školu. Tam se také seznámila se základními výtvarnými technikami a získala prvé zkušenosti s uměleckou tvorbou.

Své velké zálibě – keramice se začala vážně věnovat až po odchodu do Norimberka v roce 1977, kde si zřídila malou keramickou dílnu s galerií. Vytváření trojrozměrných plastik ji natolik fascinovalo, že se stalo její hlavní tvůrčí činností i zdrojem obživy. Po nějaké době a na popud a za odborné pomoci své sestry-architektky byla keramická dílna rozšířena o grafický a malířský ateliér. Tím byl dán prostor k dalšímu rozvoji umělecké kreativity v oblasti grafiky a i využití dalších výtvarných technik, jako jsou lepty či suchá jehla. Grafika, jako jedna z nejnáročnějších technik, má také subtilnější možnosti výrazu a schopnost kreativnějšího přístupu ke kompozici.

To vše autorka ve svých dílech plně využívá a také respektuje a zároveň se snaží zachytit reálný obraz života kolem nás, ale také to, co v nás zůstává skryto, ať již to dobré nebo zlé, protože oboje vytváří náš vlastní vnitřní obraz.
Její práce jsou známé v mnoha státech Evropské unie, kde vystavovala své skulptury, keramiku, obrazy i grafiku a získala mnohá ocenění. Je možné uvést některé zvláště úspěšné výstavy, jako v Itálii, NSR, Francii a dalších zemích, ve význačných městských galeriích. Některé její práce byly vybrány odbornými komisemi, byly zakoupeny a jsou umístěny v několika galeriích v Německu.

Vladimír Novotný

Chodovská výstava je již v pořadí čtvrtou výstavou fotografa Vladimíra Novotného jr. Není již třeba zmiňovat počátky jeho vstupu na fotografickou scénu, kdy se představoval v různých soutěžích pro mladé, začínající autory, ani drobná, i když velmi motivující ocenění. V letech náročného zaměstnání ve své lesnické profesi a později jako podnikatel nenacházel potřebné množství času k soustavnému rozvíjení své záliby. Teprve v posledních letech se znovu vrátil k fotografii, nejprve černobílé a pod odborným vedením profesorů na fotografické škole v Praze se důsledně věnoval teorii i praxi. To se obrazilo nejenom ve velmi úspěšném zakončení studia, ale zejména v jeho tvorbě. Jeho pojetí světla a stínu v sérii fotografií Cesty a Lesní zákoutí, z nichž je několik fotografií v černobílém provedení, je zastoupeno na této výstavě.

V poslední době postupně reviduje svůj vyhraněný názor na černobílou fotografii a objevuje emotivní prvky i v barevném na krajině kolem nás. Na návštěvníkovi výstavy je posoudit při konfrontaci několik motivů obdobného žánru v barvě i černobílém provedení.
Všechny zobrazované motivy zachycují přírodu Karlovarského kraje a zachycují její krásy, které mnohdy při běžném pohledu uniknou náhodnému pozorovateli