Skupinka Josefovských nacvičila na čarodějnice parodii na spartakiádní vystoupení s názvem Poupata. „Ze srandy jsem tenkrát řekla: Žádný Poupata, my jsme Kroupata,“ vzpomíná s úsměvem Žaneta Štefanová. A už jim to zůstalo. Vloni se přidal druhý nápad. Senioři v obci projevili přání scházet se „na kafíčko“, popovídat si, zapojit do akcí. Zalíbilo se a uchytilo pravidelně jednou za měsíc. Obě aktivity dnes v obci fungují v rámci spolku Tradiční venkov.

Historie souboru Kroupata se začala psát v dubnu 2016. Jako sdružení občanů obce v roce 2016 nastudovali čtyři vystoupení. Prvním byla právě Poupata. „První vystoupení bylo úplně spontánní. Pan Čížek tenkrát oznámil, že na akci vystoupí Lucie Bílá. Po chvíli ale ohlásil, že nepřijede, protože honorář 500 korun jí přišel malý, ale že bude náhradní program, vystoupí Kroupata,“ zavzpomínala Žaneta Štefanová.

Vystoupení přibývala a Josefovskými i přespolními byla velmi očekávaná. Mohli tak zhlédnout například Ivánka s Nastěnkou, Trnky brnky z filmu Slunce, seno, jahody nebo nedávné představení Mrazíka. Kroupata vystupovala i na akcích na nedalekém Hartenbergu, například při Vinobraní, kde velký úspěch sklidilo jejich Labutí jezero, nebo Fotbalu pro rozvoj.

„V roce 2017 se soubor začal scházet pod hlavičkou spolku Tradiční venkov a dále pokračoval vystoupeními na obecních a spolkových akcích v obci Josefov. Soubor opět nastudoval čtyři vystoupení na velmi slušné úrovni, která byla po zásluze sledována,“ připojila jedna ze členek spolku Dana Suchánková. „Je skutečně obdivuhodné, jak členové ve volném času a bez jakékoliv odměny nacvičí jednotlivá vystoupení. A pak jsou schopni nést vlastní kůži na trh při veřejném vystoupení – pro potěšení vlastní i všech přítomných,“ oceňuje ona i předsedkyně spolku Štefanová.

V únoru 2017 se ke spolku připojili svými pravidelnými setkáními i senioři. Spolek tak nyní čítá 31 lidí ve věku zhruba od 27 do 80 let, většinou Josefovských, a připravuje řadu akcí nebo se na jejich konání podílí a chodí pomáhat. „Jsou to většinou zábavné akce pro Josefov typické – stavění a kácení máje, Václavská zábava, Rychlý prachy a také čarodějnice,“ vyjmenovala Suchánková. Mezi další patří výlety, zájezdy nebo třeba pěší pochod na Cibulku. Některé jsou s podporou obce, na jiné shánějí členové finance, třeba formou sponzorů.