Od pátku zakázala návštěvy na odděleních ARO a jednotkách intenzivní péče nemocnic v Karlových Varech i v Chebu, a to na základě doporučení Krajské hygienické stanice. „Důvodem je aktuální hygienicko-epidemiologická situace a rychle se zvyšující počet respiračních onemocnění včetně závažnějších případů chřipky, které dosáhly hranice epidemie,“ řekla mluvčí KKN Zdeňka Marková. Na ostatních odděleních je doporučeno sledovat situaci a v kompetenci primářů je rozhodnout o vstupu osob zvenku. „Prosíme příbuzné a známé pacientů, hospitalizovaných v nemocnicích Karlovy Vary a Cheb na standardních odděleních, aby zvážili svou návštěvu a pokud možno ji odložili. Je to především v zájmu samotných pacientů,“ dodala Marková. Zákaz neplatí v sokolovské nemocnici. „Zde jsou návštěvy na včechna oddělení povoleny,“ řekla v sobotu odpoledne zaměstnankyně centrálního příjmu v Sokolově.