„Se zájmem jsem si přečetl článek amatérského historika, pana Ladislava Františka Nykla z Chodova, věnovaný Židům v Karlových Varech a musím, bohužel, konstatovat, že jsem v něm nalezl některé závažné nedostatky, které bych rád uvedl na pravou míru,“ píše čtenář–reportér Jaroslav Štorkán, kronikář z Hroznětína, a uvádí:

1) svobodná volba vyznání a bydliště byla povolena Františkem Josefem I. až roku 1849, ne v roce 1840, jak uvádí autor. Roku 1850 získávají Židé první domy v Karlových Varech do vlastnictví.
2) synagoga v Karlových Varech byla navržena architektem a stavebním radou A. Wolfem ze Stuttgartu, tedy ne Edvinem Oels Oppletalem
4) roku 1930 žilo v Karlových Varech 2 616 osob židovského vyznání - chybně bylo uvedeno 2 100 osob.
Jako menší pochybení pak uvádím, že Židé neslouží mše, ale bohoslužby…

Čerpáno z těchto podkladů:
- Židé a židovské obce v Karlových Varech a okolí - Židovská obec 2006
- Židovské památky Karlovarska - Židovská obec 2004
- Vzestup a pád židovské obce v Karlových Varech - Historický sborník Karlovarska, IV/1996

S pozdravem Jaroslav Štorkán, Hroznětín

Poznámka redakce: děkujeme panu Štorkánovi za jeho připomínky a slibujeme, že je předáme autorovi článku Ladislavu Nyklovi. Je skvělé, že čtenáři články nejen čtou, ale také o nich přemýšlejí…