Roste nad levým břehem Stříbrného potoka, asi 1,5 kilometru severně od Stříbrné, na západním úpatí Stříbrného vrchu, asi 260 metrů jižně od křižovatky silnic Stříbrná Bublava Přebuz. Strom má krátké a silné kořenové náběhy, nízko zavětvenou korunu. Obvod kmene je 369 centimetrů, koruna dosahuje do výšky 32,5 metru. Za památný byl strom vyhlášen v roce 2005 jako esteticky zajímavý strom, významný vzrůstem a jako krajinná dominanta.