Ten byl v těsné blízkosti města Sokolova v provozu v letech 1881-1965. Uvnitř lomu byla založena vnitřní výsypka, na kterou byly ukládány skrývkové zeminy z okolních uhelných dolů. V 70. letech 20. století byla výsypka zalesněna. Na místě vznikl unikátní lesopark s více než 200 druhy a poddruhy dřevin.