Opuštěný kamenolom se nachází u staré silnice z Jindřichovic do Rotavy, respektive její části Dolní Rotava. Tradiční pojmenování kamenolomu Kernberg vychází z názvu stejnojmenného čedičového vrchu Kernberg s původní nadmořskou výškou 677 m. Výrazná hora Kernberg byla dříve zdaleka viditelnou dominantou krajiny. Vrch však byl z převážné části stěnovým lomem odtěžen. Byla to původně sopka.