S nabídkou pomoci přichází i různá nakladatelství, která zprostředkovávají teď online učebnice a pracovní sešity zdarma. Například nakladatelství Fraus. "V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytneme zdarma prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma," uvádí se na stránkách nakladatelství. Více na www.fraus.cz/cs/ucenidoma