KDY: denně 9-12 a 12.30-17 hodin
KDE: Muzeum Horní Slavkov, Pluhova ul.
ZA KOLIK: 30 Kč, zlevněné 15 Kč, rodinné 75 Kč

V expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, především pak hornictví cínu, stříbra a uranu s ukázkami rud a hornických industrií z různých etap vývoje. Součástí expozice je unikátní měšťanská černá kuchyně v přízemí domu. Prohlédnete si zde také např. expozici bývalého špitálního kostela sv. Anny v Horním Slavkově či mineralogie. V červnu pro vás muzeum, které provozuje MKS Horní Slavkov, chystá i novou výstavu.