KDY: 3. prosince od 18.30
KDE: Horní Slavkov, Pluhův dům
ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Na druhý ročník Večera významných osobností zve všechny ředitel slavkovské základní umělecké školy Jan Zapf: "Nejstarší historický objekt města Horní Slavkov se dnes dočká svého modelu. Vytvořili ho pracovníci modelářské dílny Věznice Horní Slavkov pod vedením Radka Jirsy a bude slavnostně odhalen při Večeru významných osobností města Horní Slavkov 3. prosince 2019 v sále Pluhova domu. V loňském roce se večera osobností účastnil pan Jirsa, ukazoval v rámci své prezentace, co všechno jeho svěřenci dokázali, jaké krásné modely historických staveb ČR již vytvořili. V tu chvíli mne napadlo, že by bylo hezké mít model nejstaršího objektu našeho města. Slovo dalo slovo a já jsem upřímně rád, že v příštím týdnu tento model spatří světlo světa, navíc při druhém ročníku večeru osobností města. Tento večer si veřejnost poslechne celkem pět příběhů lidí z Horního Slavkova, kteří jsou dle našeho názoru osobnostmi města. V závěru samotného večera bude veřejnosti představen model historického objektu Pluhova domu. V současné době objekt již čtyři roky využívá základní umělecká škola pro potřeby hudebního oboru, i proto bude model Pluhova domu vystaven ve vestibulu budovy ve vitríně, která je vyrobena ze starého pianina."