TJ Plamen pořádá tuto sobotu další ročník cyklistického chodovského marathonu. Start závodu je od 10 hodin před hotelem Nautilus.
Registrace účastníků bude probíhat od 8 hodin v místě startu. Délky tras jsou určeny podle kategorií od 0,6 do 54 km. Startovné se rovněž pohybuje podle kategorií, od 0,– do 250 ,– Kč .

Závod se pojede v desíti kategoriích; 6 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 14 let, 15 – 16 let, 17 – 18 let, ženy 19 a více let, muži nad 50 let, muži 19 – 29 let, muži 30 – 39 let, muži 40 – 49 let (pro určení kategorie rozhoduje věk dosažený v tomto roce).
Všichni účastníci závodů startují na vlastní nebezpečí. Ochranná přilba je povinná.

Účastníci jsou povinni se řídit platnými pravidly silničního provozu a řídit se pokyny pořadatelů. Část trati je po silnici 2 a 3 třídy a jede se za plného silničního provozu.

Vyhlášení výsledků: Do 45 min. po dojezdu posledního hodnoceného závodníka (do 3. místa) všech kategorií v místě registrace. Nejpozději do 15:00 hod. Věcné ceny, poháry, medaile a diplomy pro hodnocené závodníky. Hlavní ceny losovány dle startovních čísel ihned po vyhlášení výsledků.
Bližší informace u pořadatele závodu p. Hraničky na tel čísle: 724165406, nebo emailu: hranicka@centrum.cz.