V neděli 28. září byl uspořádán turnaj k výročí slavnostního otevření areálu. 18jamkové hřiště s PARem 72 a celkovou délkou 6 288 m vyrostlo v místech bývalého povrchového lomu Silvestr. Z jednotvárné měsíční krajiny společnost Sokolovská uhelná projektem navazujícím na sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí vystavěla velmi reprezentativní hřiště, které projektoval známý německý architekt Christopher Städler. Na některých místech je ještě vidět, z čeho bylo hřiště tvarováno. Ne všechny plochy se zelenají, na některých svazích jsou vyschlé tvrdé jíly, ale bylo architektonickým záměrem ponechat je v původním stavu. Má to svoje kouzlo: pruhy zelených fervejí a vedle toho rozvrásněné kopce, erozní pukliny, navážka. Tento výrazný kontrast je na českých hřištích ojedinělý.
Pohled ze hřiště snad také zvyšuje jedinečnost místa, z jedné strany krásná krajina Slavkovského lesa, z té druhé blízkost sokolovského sídliště plus industriální stavby na obzoru.
Hrály se zde již i turnaje nejlepších českých amatérských i profesionálních golfistů. Ohlasy na kvalitu jsou velice kladné a povzbuzující. „Nedělní turnaj proběhl naprosto bez problémů, přálo nám počasí, které bylo na naší straně. Hráči odjížděli spokojeni, což je pro nás všechny největší odměnou,“ potvrdil ředitel Golf Clubu Sokolov Jaroslav Műhlhansel.
Součástí golfového areálu je i restaurace, která je po celý rok otevřena i široké veřejnosti. Golf Club Sokolov mezi sebe stále přibírá nové členy, v současné době jich má 270, z toho 79 dětí.