-rok 2009 je pro české volejbalisty rokem volebním, a že se proto budou konat konference na všech úrovních
-okresní konference v našem kraji už mají pevně stanovená data svého konání (Cheb 22. 1. 2009, K.Vary 22. 1. 2009, Sokolov 30. 1. 2009)
-sokolovské sněmování se uskuteční v pátek 30. 1. od 17.00 v kavárně DK Sokolov a pozvánku na něj obdrží 22 delegátů z volejbalových oddílů a sportovních klubů, které jsou řádně zaevidovány v Českém volejbalovém svazu
-kromě nového okresního orgánu se budou volit i delegáti na krajskou konferenci, která se bude konat rovněž v DK Sokolov v pondělí 20. 4. 2009 a na niž už byly podle počtu registrovaných členů ČVS stanoveny pro jednotlivé okresy kvóty jejich delegátů; Sokolov 12, K.Vary 7 a Cheb 5
-na vrcholném krajském jednání bude zvolen 19členný výbor, z něho pak předseda a dalších 8 členů výkonného výboru KVS budou až do roku 2013 nejvyšším volejbalovým orgánem v našem regionu a budou plně odpovídat za další rozvoj tohoto sportu v celém Karlovarském kraji
- jako hosté se zúčastní zástupci ČVS, KKS ČSTV K.Vary, TVUS Sokolov a další významní podporovatelé volejbalu ze všech tří okresů
-při této příležitosti bude předána řada čestných uznání těm funkcionářům a trenérům, kteří se rozhodující měrou podílejí především na výchově nové volejbalové generace
-v rámci loňského Striezelcupu se v Dippopldiswalde sešli zástupci KV ČVS
K. Vary s čelnými představiteli Saského volejbalového svazu k projednání společného programu v roce 2009
-bylo dohodnuto, že v jeho rámci se uskuteční v Sokolově Velká cena a Minicup 09 pro dívky narozené v roce 1994 a mladší, 8. ročník Striezelcupu pro dívky narozené v roce 1997 a mladší a v České Lípě uspořádají turnaj čtyřek pro chlapce
-kvůli termínové kolizi s Memoriálem M. Kafky se překládají krajské přebory kadetek a žákyň plánované na 10. a 11. 1. 2009
-doplňování soupisek pro všechny mistrovské soutěže v rámci kraje musí být ukončeno do 23.1.2009 (jik)