Na konferenci kromě zpráv o činnosti a hospodaření svazu v uplynulém
období byly hlavními body programu volby nového krajského orgánu a složení
delegace na celostátní konferenci ČVS, která se uskuteční v Praze 17. 5. 2009.
Ta rozhodne o tom, kterým směrem se bude ubírat volejbal v příštích letech. Zda,
jak se snaží odstupující garnitura,bude zachována stávající struktura, ve které je kladen stejný důraz na reprezentaci i na rozvoj a zkvalitnění péče o mládež, nebo
zda bude upřednostněn volejbal profesionální a o to nejpodstatnější – mládež – se
budou starat jen nižší svazové orgány ze svých skromných rozpočtů.
O důležitosti krajských voleb svědčí i to, že se regionálních konferencí zúčastňují
i čelní představitelé ČVS. Do Sokolova přijedou předseda Ing. A. Lébl,místopředseda
Ing. P. Kučera a sekretář svazu Mgr. J. Žižka.