V hale Jiskra a v tělocvičně ZŠ Pionýrů se sejde osm družstev starších žákyň, aby odehrály již 16. ročník tohoto mezinárodního volejbalového turnaje. Stejně jako předcházející, tak i ten letošní turnaj bude výborně obsazen a diváci si přijdou určitě na své. Konkurence týmů ze čtyř krajů a z družebního bavorského města Schwandorf slibuje nejen zajímavou podívanou, ale i řadu střetnutí velmi slušné herní úrovně.

Účastníky této akce, která je finančně podpořena MěÚ Sokolov, jsou přední
česká družstva Spartak Děčín, ŠK Mikulova Praha, SK 15. ZŠ Plzeň, BVC Cho-
dov, VK Karlovy Vary, bavorský VC Schwandorf a dva celky pořadatele VSK Baník Sokolov.

Týmy jsou rozděleny do dvou čtyřčlenných základních skupin, v nichž se bu-
de hrát systémem každý s každým na dva vítězné sety. První dvě družstva po-
stoupí se započítaným výsledkem vzájemného utkání do hlavního finále, zbý-
vající budou pokračovat ve finále útěchy.

Zápasy budou řídit rozhodčí delegovaní KR OVS Sokolov – pánové Havrá-
nek, Vanke, Štěpánek a Osvald junior.

Družstva, která se umístí na 1.– 4.místě, a vítěz útěchy obdrží poháry, všechny
celky pak diplomy a věcné ceny. Odměněny budou i tři nejlepší hráčky turna-
je. Začátky jsou po oba dva dny v 9.00 hodin, slavnostní zakončení v hale Jiskra je na-
plánováno na neděli v cca 13.00 hodin. Záštitu nad turnajem převzal místostarosta
města Sokolov Jaromír Dvořák.