V kategorii policistů a sportovních klubů policie zvítězil Daniel Medek z SKP Semily nástřelem 292 bodů, na druhém místě se umístil domácí Pavel Žiaček nástřelem 288 bodů a bronzovou příčku obsadil také domácí Petr Krčka nástřelem 286 bodů.

Jako tradičně bylo dosaženo pěkných, vysokých výsledků. V kategorii ostatních zvítězil Viktor Kamann z Karlových Varů nástřelem 287 bodů, v ženách potom vyhrála Vladimíra Novotná z PSK Cheb nástřelem 277 bodů. V soutěži družstev se také zadařilo domácímu družstvu SSKP Sokolov, když vyhráli muži ve složení Pavel Žiaček, Petr Krčka a Jaroslav Klíma. Soutěže se zúčastnil i delegát UNITOP Praha, který zhodnotil soutěž jako zdařilou. Zahájení se zúčastnili i ostrostřelci z Lokte, kteří soutěž zahájili slavnostní salvou z perkusních pušek a výstřelem z děla.