V nové sezoně 2007/2008 se zcela mění způsob vyřizování herních náležitostí potřebných ke startu v mistrovských soutěžích. Týmy už nebudou vypisovat soupisky, které jim následně potvrdí řídící orgán, ale samy si je „vyjedou“ přes VIS, což je volejbalový integrační systém, a také si je samy budou moci i průběžně doplňovat a v souladu s řády ČVS i měnit.
K tomu však je nutné, aby co nejdříve, pokud možno okamžitě, nahlásili krajskému správci VISu Mgr P. Janusovi na telefonní číslo 774892590 své e-mailové adresy a ostatní potřebné údaje nutné k přidělení práv na VIS vstupovat a do soutěží a soupisek nahlédat.
Bližší pokyny a detailnější vysvětlení obdrží organizační pracovníci družstev startujících jak v krajských tak i okresních mistrovských soutěží na jednání výboru KV ČVS Karlovy Vary, které se uskuteční v pondělí 3. září 2007 od 17.00 hodin v kavárně Hornického domu v Sokolově.
Kromě již zmíněné problematiky se na něm účastníci seznámí i s činností tohoto regionálního svazového orgánu v uplynulém období včetně hospodaření a plánu rozpočtu na rok 2008 i s tím, jak jsou zajištěny nové mistrovské soutěže.
V programu schůze je i předávání diplomů a pohárů krajským přeborníkům a ocenění řady funkcionářů, kteří se dožívají významných životních jubilejí a kteří se zasloužili o rozvoj volejbalu nejen v místě svého bydliště,ale i v celém Karlovarském kraji.
Jejich odměnou budou čestná uznání a medaile O. Kouckého, což je nejvyšší možné ocenění udělené krajským orgánem.
Znovu důrazně připomínáme, aby mohly být v následujícím týdnu zahájeny okresní přebory dospělých, je účast organizačních pracovníků družstev, které v těchto mistrovských soutěží startují, naprostou nezbytností!