Před nedávnem se v Hornickém domě v Sokolově konala schůze krajského volejbalového svazu, které se kromě členů tohoto řídícího orgánu zúčastnili i organizační pracovníci družstev startujících v krajských mistrovských soutěžích a v okresních přeborech mužů a žen okresu Sokolov.
Po zprávě předsedy KVS L. Zacha, informaci o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2007 a přednesení návrhu na rozpočet pro rok 2008 vyslechli účastníci i zprávu předsedy revizní komise svazu Ing. Huka.
Po této pracovní části aktivu byl dán prostor k tomu, aby byly předány diplomy a poháry krajským přeborníkům za rok 2007 a udělena čestná uznání a medaile O. Kouckého, což je nejvyšší krajské svazové vyznamenání zasloužilým pracovníkům.
Uznání obdrželi Ing. Miroslav Huk a Dr. Josef Novotný, medaile pak dlouholetí úspěšní trenéři Mgr. Zbyněk Syrovátka a Josef Pospíšil a nestor a pilíř kynšperské odbíjené Albert Hrudka. Čestné uznání za vynikající práci s mládeží obdržel také VK Karlovy Vary.
Poté se ujal slova Mgr. Pavel Janus, který všechny přítomné podrobně seznámil s využíváním volejbalového informačního systému a s tím, jakým způsobem budou řízeny krajské mistrovské soutěže v sezoně 2007-2008.
Hrubým nedostatkem bylo, že se této veledůležité schůze nezúčastnili zástupci volejbalových oddílů startujících v přeborech okresu Karlovy Vary, a obavy, zda se do systému stačí včas zapojit, jsou více jak opodstatněné.
Jejich absence by se projevila zvláště citelně ve vybírání licenčních poplatků, což by ohrozilo především řádnou činnost krajských center mládeže a tím i poškodilo úspěšnou reprezentaci našeho kraje.