„Jedním z cílů turnaje bylo představení tohoto poněkud neobvyklého sportu v našem regionu, ale samozřejmě i představit týmy, které se svou účastí podílely na této jinak úspěšné akci – Pikes Praha, Beavers Chomutov, Kardinálové Chlum a Bandits Kaceřov," vysvětluje Václav Plachý z pořádajícího oddílu.
Více než nakloněno samotné organizaci akce bylo i počasí. „Slovo vydařilo je v tomto případě zcela namístě," pochvaluje si domácí „bandita".

Kaceřovský 'Poslední Votpal'Pro diváky bylo zpestřením celého dne vystoupení minimažoretek z Kynšperka pod vedením paní Ivy Trefilové, které sklidilo bouřlivé ovace nejen od obecenstva, ale i od účastníků turnaje. „Koneckonců jsou to také sportovkyně a musí rovněž trénovat jako hráči softbalu," poznamenali softbalisté.

Co se dění přímo na turnaji týče, to se neslo v duchu válečného a ve finále i vítězného tažení Pikes Praha, kterým výborně sekundovali Beavers Chomutov.
Tento trend se nakonec stal rozhodujícím i v konečném pořadí umístění jednotlivých týmů, kdy na prvním místě se umístili Pikes Praha, na druhém chomutovští Beavers, třetí zasloužené místo pak patří Bandits Kaceřov a na čtvrtém místě se umístili Kardinálové Chlum.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků pak došlo i k předání putovní ceny, Interpoháru, pražským Pikes, kteří tento celorepublikový turnaj při své premiérové účasti vyhráli!

„Turnaj ukázal, že jsme schopni v našem regionu uspořádat kvalitní turnaj, a možná se jedná o slibný začátek, kdy turnaje Interpoháru najdou v Karlovarském kraji své nepostradatelné místo. Ať už to bude u Bandits Kaceřov nebo u Kardinálů Chlum," říká na závěr Václav Plachý.Kaceřovský 'Poslední Votpal'

Soupiska Bandits Kaceřov: Tomáš Stubner, Jaroslav Horvát,Tomáš Püchner, Václav Kohlíček, Jindřich Vorel, Jindřich Horák, Bohumil Chlad, Monika Kačmaříková, Jakub Chlad, Václav Plachý, Karel Domin, Dan Smek, Lumír Kačmařík, Patrik Černý, Ondřej Parák.

Případní zájemci o tento sport pak mohou navštívit některý z tréninků Bandits v tělocvičně Základní školy v Bukovanech od 3. listopadu každé úterý a čtvrtek od 18 do 20 hodin.