Vydáme-li se po stopách jeho bohaté historie, zavedou nás až do roku 1893, kdy v Karlových Varech fungovala jezdecká škola. Její aktivity o rok později převzal Jezdecký klub. Protože byl v této době společenský život města zcela přizpůsoben nejrůznějším rozmarům svých vážených lázeňských hostů ze všech koutů světa, myšlenka vybudování závodní dráhy vyvolala velký ohlas. Karlovy Vary totiž zažívaly v poslední čtvrtině devatenáctého a na počátku 20. století nebývalý rozmach. Narůstající počet lázeňských hostů bylo potřeba hezky pobavit, a to na dost vysoké úrovni. Takže kromě ubytovacích kapacit rostly jako houby po dešti také restaurace, hudební pavilonky, kolonády, divadlo, kostely a sportovní zařízení. A jezdectví, potažmo napínavé dostihy, byly již tehdy oblíbeným sportem.

K slavnostnímu předání závodiště došlo 30. června 1899 za přítomnosti prezidenta klubu barona Schafflera, knížete Fürstenberga, barona Černína a městského radního Lea Mattoniho. V předvečer významné události kapelník Ernst Eberhart uvedl v kavárně Sanssouci svůj nový kvapík „Karlovarské závodiště“.

Přes dvacet let je závodiště výhradně v rukou karlovarských podnikatelů. Sbor pořadatelů se do každé sezóny snaží vstoupit s nějakým vylepšením.

Celý dvoukilometrový ovál s dlouhou cílovou rovinkou je díky golfovému hřišti, situovanému uprostřed, bezvadně udržovaný a pečlivě zavlažovaný. Dlouhá léta, a zaslouženě, jsou Karlovy Vary posuzovány jako jedno z našich nejregulérnějších závodišť.

Secesní tribuna druhého nejstaršího tuzemského závodiště patří k nejvzácnějším skvostům města. Evokuje tak příjemný pocit časů dávno minulých. Pohled z ní na areál topící se v okolní zeleni je jedinečný.

V našich končinách je jedinou původní, zachovalou a naštěstí neustále udržovanou. Na stejném místě, kde dnes sedávají diváci, bývaly k vidění slavné osobnosti, jako Jeho císařská Výsost arcivévoda Otto, baron Černín, perský šách Musaffer-Edin nebo prezident Masaryk. Taková myšlenka musí zahřát u srdce.

Podobnou sváteční atmosféru mohou diváci zažít poslední dubnovou sobotu. V rámci 11. Dne evropské šlechty se závodiště v záplavě krásných rób, klobouků, cylindrů a fraků plně ztotožní s tradičním královským Ascotem. Náhled do startovní listiny přineseme čtenářům v příštích dnech.

Dostihové dny v Karlových Varech:

27. dubna (10:00 – 14:30)

11. DOSTIHOVÝ DEN EVROPSKÉ ŠLECHTY (II.kat., 2000 m)

16. června (14:00 – 17:45)

91. KARLOVARSKÁ DVOJNÁSOBNÁ MÍLE KARLOVARSKÉHO KRAJE (I.kat., 3 200 m)

30. června (13:30 – 17:45)

DOSTIHOVÝ DEN K VÝROČÍ 120 – LET KARLOVARSKÉHO ZÁVODIŠTĚ. (koz)