Hodně vody už uplynulo v přilehlé Ohři od dob, kdy se na místě těžební šachty začala rodit jedna z nejpůvabnějších a nejlepších evropských drah. Letos vstupuje do své 112. sezóny. Co by zbylo v tak dlouhé historii dostihových dějin nejzápadnějšího tuzemského závodiště bez důležitých dostihů, slavných lidí a výborných koní?

Dostihy

Strohá fakta. Podívejme se v krátkosti na nejvýznamnější dostihy, které společnost CITY GOLF & RACING CLUB připravila.
Už 30. dubna v dopoledních hodinách závodiště neožije rejem čarodějnic, ale do jeho prostor se po loňském vydařeném comebacku, a celkově již popáté, vrátí aristokraté u příležitosti Dne evropské šlechty. Po měsíční přestávce se dění na závodiště vrátí 19. června v podobě 83. ročníku Karlovarské dvojnásobné míle, specifického supervytrvaleckého dostihu, v němž ponesou startující koně rozdílné hmotnostní zatížení. S délkou 3 200 m patří k nejdelším rovinovým dostihům u nás.

První červencovou neděli si slovo vezme Letní cena klisen. Dostih s nejmladší historií, kterou prosadili tamní pořadatelé před sedmi lety, je specifickou vytrvaleckou zkouškou II. kategorie. Nezřídka v ní startují výkonnostně nadprůměrné klisny, které se z různých důvodů nedostaly na start samotného derby nebo Ceny Hřebčína Napajedla.

Z chovatelského pohledu nás vrchol karlovarské sezóny čeká v sobotu 16. července. Na programu bude Lázeňská míle, jejíž historie sahá daleko do třicátých let minulého století. Před pěti lety se jí zúčastnil jeden z vůbec nejlepších rovinových koní v českém tréninku Darsalam. To dokazuje, že si tento dostih I.kategorie drží vysokou úroveň.

Poslední den prvního prázdninového měsíce zakončí Cena města Karlovy Vary, tradičně uváděná jako Memoriál Josefa Dolejšího. Můžeme se opět těšit, že vzpomínku na vynikajícího českého žokeje, který svou kariéru začínal právě ve dvorských stájích, připomene jeho manželka Alena, která bude vítězům hlavního dostihu předávat čestné ceny. Jedná se o dostih, který od prvopočátku patřil k těm nejváženějším. Na pořádání Ceny města nejprve lpěli městští radní a postupně se jí dostávala taková vážnost, že musela být nutně součástí každoroční dostihové sezóny na zdejším závodišti. Díky tomu má pravděpodobně nejpestřejší historii ze všech dostihů konaných na zdejší dráze. Do roku 1920 byla vypisována jako překážkový dostih dlouhý 4 500 m, teprve později se z ní stala rovinová zkouška, jejíž délka se neustále měnila. Od 1 600 m přes 2 800 m, až se ustálila na dnešních 2 000 m.

Sezónu ukončí 14. srpna tradiční Cena Masise-Pohár Grandhotelu Pupp, která je vypisována pro dvouleté začínající plnokrevníky. Důležitý srovnávací test nejmladšího ročníku se před 17 lety z centrálního závodiště ve Velké Chuchli přestěhoval do Karlových Varů a kromě drobných přestávek (léta 1998 a 1999) je pravidelnou součástí dostihového kalendáře v lázeňském městě. Historický význam zmiňovaného dostihu podtrhují samotná jména vítězů. Stačí vzpomenout na koňské osobnosti jako Librillu, Ferminu Marquez, Larrimah, Monolita, Ramble Ona a především Shamalgana, který vloni svými naprosto ojedinělými výkony na nejvyšší francouzské scéně zviditelnil český turf v zahraničí.

Návštěvníci budou sice ochuzeni o přítomnost pětinásobného rovinového žokejského šampióna Václava Janáčka, který dal přednost zajímavému celoročnímu angažmá ve Španělsku, ovšem podle informací vedoucího sboru pořadatelů Ivana Janatky se nejlepší tuzemský jezdec již dopředu domluvil na možné návštěvě karlovarského závodiště v sobotních termínech tak, aby následující den stihl přelet do Španělska.

Josef Váňa a spol.

Jen několik týdnů před zahájením sezóny nebylo jisté, zda se ze zimního pracovního pobytu v australských dostihových stájích vrátí překážkový šampión roku 2010 Josef Váňa mladší. Všechny jeho příznivce můžeme uklidnit, že se vrací. Cestou na české dráhy dokonce počátkem dubna v italské Pise zaznamenal svůj první letošní triumf.

Ve spojení s tímto slavným žokejským jménem se můžeme těšit na výkony koní z nedaleké bohuslavické centrály manželů Váňových. Ti v minulé sezóně ve Dvorech posbírali na rovinách i v překážkových dostizích největší počet vítězství ze všech zúčastněných a jistě se s novými posilami pokusí o repete. Váňovi zavrhli zimní odpočinkové období a některé svěřence pravidelně v době „zimního spánku“ českého turfu posílají do zahraničí. Konkrétně v Itálii se jim dařilo. V polovině února dosáhl v grupové společnosti na hodnotné 3. místo ve 122. ročníku Grande Steeple Chase di Roma dlouhém 4 270 m s dotací rovných 40 000 € Lutin Des Bordes.

Úspěchy v Itálii

O měsíc později se triumfem v proutěných překážkách na Apeninském poloostrově stal prvním letošním českým vítězem čtyřletý Lauren ze stáje Buc-Film producenta J. Boučka. Ve stejný den, ovšem v jiném dostihu typu steeplechase, uniklo vítězství o necelou délku devítiletému valachovi ze stáje Marko-Zlín Black Diamondovi. Oba koně v dostihu vedl žokej Josef Bartoš, jehož služby během zimních měsíců kromě Josefa Váni pravidelně využívají také přední italští trenéři.
A dobře dělají, protože jak sám Josef Bartoš médiím prozradil, jeho prozatím poslední italský triumf z počátku března znamenal třísté prvenství.
Výjimečných koní, jezdců i trenérů karlovarská dráha hostila ve své bohaté historii opravdu hodně a doufejme, že tomu bude podobně nejenom letos, ale také v budoucnu.
Karlovarský kraj nežije jenom dostihy, ale i parkurem, dresurou a spřeženími.

Terminologie dostihů

Pro zkrácení čekání na začátek karlovarské sezóny našim čtenářům rádi věnujeme malou terminologickou příručku, díky které se začínající turfman bude snadno orientovat ve světě dostihů a rychlých koní.
amatér - jezdec, který nepobírá odměnu za jízdu a není vyučen v oboru (zkratka am.).
anglický plnokrevník - nejrychlejší plemeno koní, rodokmen každého jedince musí všemi jeho předky směřovat do zakládající plemenné knihy, která byla uzavřena roku 1791 v Anglii.
bičík – jezdcova pomůcka k pobízení koně, striktně je povolen a rozhodčími hlídán počet ran během dostihu, dodrženy musejí být také tvar a délka bičíku. V dostizích dvouletých koní smí jezdec používat bičík až od 1. července příslušné sezóny.
cíl-foto - fotografie zhotovená cílovou kamerou, ve sporných případech slouží rozhodčím ke stanovení konečného pořadí koní v cíli.
cílová rovinka - část dostihové dráhy od konce posledního oblouku do cíle.
délka koňská - míra od nosu k zádi koně, kterou se vyjadřuje rozdíl mezi koňmi při doběhu dostihu v cíli, měří přibližně tři metry.
distance - úsek posledních 200 metrů před cílem, kde koně svádějí rozhodující boj o konečné pořadí v cíli. Je označen „distančním terčem“. Pokud kůň v rovinovém dostihu není na distanci v momentě, kdy vítěz probíhá cílem, je diskvalifikován. ”Distancí dostihu” je míněn ekvivalent k délce dostihu.
dráha - v našich podmínkách většinou travnatá, při rovinovém dostihu se vnější pískový kraj nepovažuje za součást dostihové dráhy. Stav dráhy se měří pendometrem, číselně se udává ve stupních, slovně od termínu „tvrdá“ až po termín „hluboká“.
generální handicap - pořadí koní podle jejich výkonnosti po skončení sezóny (vyjadřuje se v kilogramech).
hmotnost - předepsaný údaj ve startovní listině pro každého koně v daném dostihu. Při převážení po dostihu musí hmotnost jezdce souhlasit (minimální rozdíl povolen) s navážením před dostihem, jinak může být kůň diskvalifikován.
chovatel (koně) - vlastník matky při narození koně.
jezdec - profesionál, který ještě nedosáhl padesáti vítězství v kariéře.
kategorie - rozdělení dostihů podle kvality startujících koní (u nás V. až I. kategorie). Kategoriemi vyššími než první jsou listed (L, na národní rovni) a dostihy se statutem graded tři, dva a jedna (Gd-3, Gd-2 a Gd-1, mezinárodní úroveň).
klasické dostihy - pět nejdůležitějších výkonnostních zkoušek pro tříleté koně, všichni nesou stejnou hmotnost, jen klisny mají v soubojích s hřebci a valachy úlevu 1,5 kg. V ČR jsou to Jarní cena klisen, délka 1600 m (jen klisny), Velká jarní cena 1600 m, České derby 2400 m, Oaks 2400 m (jen klisny), St. Leger 2800 m. Série vítězství ve třech klasických dostizích přístupných všem se nazývá Klasická trojkoruna.
křižování - incident v průběhu dostihu, kdy jeden kůň překříží dráhu jinému koni. Uznají-li rozhodčí křižování s vlivem na výsledek dostihu, následuje změna pořadí v cíli nebo diskvalifikace křižujícího koně.
mílař - kůň s distančním optimem mezi 1400 a 1800 metry. Míle - anglická délková míra: 1609,3 metru (jedna míle je osm furlongů).
mrtvý doběh - současný doběh dvou a více koní do cíle.
ordre - trenérovy pokyny jezdci, jak si má s koněm v průběhu dostihu počínat.
pád koně - situace, kdy se kůň v průběhu dostihu dotkne země ramenním kloubem nebo kyčelním hrbolem.
pád jezdce - situace, kdy v průběhu dostihu jezdec opustí koně a dotkne se terénu (země nebo překážky) jakoukoli částí těla.
paddock [pedok] - ohrazený prostor na závodišti, kde jsou koně voděni před dostihem.
protest - proti výsledku dostihu může podat kterýkoliv účastník dostihu protest. Na základě uznání protestu dostihovou komisí (sborem rozhodčích) může být změněno pořadí koní nebo kůň diskvalifikován a uděleny sankce trenérovi a jezdci. Protest mohou podat i sami rozhodčí, pak se jedná o takzvaný protest ex offo.
žák - frekventant jezdeckého učiliště (zkratka žk.).


Marcela Klingorová