3. ZŠ Sokolov opět hledá sportovní talenty do svých tříd. Máte doma pohybově nadané dítě? Chcete dále rozvíjet jeho talent? Potom neváhejte a přihlaste jej do sportovní třídy!
Vedení školy hledá sportovně nadané žáky 5. tříd, kteří mají zájem pracovat na sobě nejen při trénincích a soutěžích, ale i při získávání vědomostí v ostatních předmětech.
Cílem je zlepšit ne zrovna nejlepší fyzickou kondici našich dětí, získat je pro pravidelné sportování a kompenzovat tak převážně sedavý způsob života, a proto ZŠ Sokolov, Boženy Němcové 1784, opět otevírá ve školním roce 2008/2009 další sportovní třídu (6. ročník) zaměřenou na všestranný sportovní rozvoj a atletiku. Sportovní třídy na této škole fungují od roku 1973.
Kromě již dříve zmíněných důvodů chápeme zřízení sportovních tříd také jako vhodnou alternativní činnost pro volný čas (aktivní prevence kriminality a zneužívání návykových látek). Důraz klademe i na získávání vědomostí v ostatních předmětech, z cizích jazyků nabízíme možnost vyučování německého, anglického a francouzského jazyka.
Při hodinách tělesné výchovy a trénincích vycházíme z atletické všestrannosti. Rychlost, vytrvalost, sílu, obratnost a odraz využíváme a zdokonalujeme v gymnastice, sportovních hrách (košíkové, kopané, odbíjené, floorballu), lyžování, plavání atd. Atletika je výborným výchozím sportem pro pozdější specializaci v jakémkoli soutěžním odvětví.
Zúčastňujeme se soutěží sportovní ligy základních škol, soutěží atletického svazu popřípadě mezinárodních soutěží (převážně v Německu). Škola udržuje vztahy se školou v Coburgu.
A co žáky ve sportovní třídě čeká?
1. Čtyři až pět hodin tělesné výchovy týdně.
2. Pravidelné tréninky.
3. Závody doma i v cizině.
4. Aktivní trávení volného času v partě sportovně zapálených lidí…
5. Možnost výběru cizího jazyka.
6. Zapojení do mimoškolní činnosti i v jiných oblastech než sportovních
Jak se tedy stát žáky sportovní třídy na ZŠ v Sokolově, ulice Boženy Němcové 1784?
Stačí vyplnit přihlášku (je možno ji získat na své kmenové škole nebo přímo na ZŠ Sokolov, Boženy Němcové 1784) a do 28. května 2008 ji zaslat na adresu: Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784, 356 01 Sokolov.
Bližší informace je možno získat u ředitele školy Mgr. Rudolfa Flašky na telefonním čísle 352 624 487 nebo 359 808 502.