V klubovně atletického oddílu ŠAK Chodov proběhla valná hromada. Jejím úkolem bylo zhodnitit minulou sezonu, seznámit členy ŠAK Chodov s hospodařením v proběhlém roce a nástin činnosti v nastávající sezoně.
Součástí valné hromady bylo i vyhlášení nejlepších atletů AKu Chodov za sezonu 2007. Trenérskou radou byli vybráni v jednotivých katagoriích tito atleti, v žákovských kategoriích Michaela Radová, Iveta Krásná, Jiří Stehno, v mládežnických kategoriích Václav Zich, Denisa Doležalová, Jan Jirovec a v kategorii dospělých Lukáš Kopecký, Martina Svobodová a Manfréd Krassa. Odměnění převzali z rukou předsedy oddílu Mgr. Libora Dočkala a starosty města Chodov Ing. Josefa Hory diplom a pohár nebo věcnou cenu .
Poté následoval přehled hospodařením, které i v letošním roce skončilo přebytkem. Velmi dobře byla kvitována elektročasomíra, která se stala vyhledávaným artiklem, jež ŠAK Chodov může nabídnout nejen atletickým oddílům.
V záverečné části proběhlo hodnocení soutěží jednotlivců, družstev, i veteránské chodovské atletiky.
Nedílnou součástí byla i volba výkonného výboru. Také letos byl do čela ŠAKu Chodov zvolen a potvrzen Mgr. Libor Dočkal. Celý výbor v čele s ním byl zvolen jednomyslně.
Host valné hromady, starosta města Ing. Josef Hora, čestný člen, ŠAKu Chodov, pak poděkoval členům ŠAku za jejich práci i výsledky a seznámil valnou hromadu s výhledovými plány města v oblasti sportu, tělovýchovy a mládeže a popřál výkonnému výboru, předsedovi oddílu i celému oddílu hodně zdaru v nové sezoně.