Přestože náš kraj nepatří, pokud se týká péče o žactvo, k těm nejhorším, stále se nám nedaří efektivně zajišťovat přechod z této nejnižší do vyšších věkových kategorií tak, aby se alespoň početně povedlo dovést nejvyšší krajské mistrovské soutěže na úroveň z let předcházejících.

Letošní obsazení krajských přeborů mládeže je totiž více než tristní. Do soutěže juniorek se přihlásil jen BVC Chodov, v krajském přeboru kadetek budou hrát pouze tři družstva – „béčka“ BVC Chodov a VSK Baník Sokolov a VK Karlovy Vary. Jakž takž slušně vypadá krajský přebor starších žákyň, kam je přihlášeno celkem devět týmů, ale vzhledem k tomu, že čtyři kolektivy staví Baník, po dvou Chodov a VK K. Vary a jediným dalším účastníkem je Habartov, lze i v tomto případě považovat současný stav za velmi neutěšený.

Krajští volejbaloví konšelé by se měli nad touto blížící se kalamitou vážně zamyslet a místo teoretických úvah by měli začít tuto nedobrou situaci neprodleně řešit. Počínaje soustavnou prací s trenéry (doškolování, semináře, aktivy) a případnou finanční motivací klubů – potažmo jejich trenérů – které se o výchovu mládeže systematicky starají.

Myslím, že je nejvyšší čas k nápravě, protože bychom se mohli brzo dočkat toho, že za celkem sympatickou vizitkou kraje s 1. ligou juniorek a dvěma týmy v 1ize kadetek objevíme černou díru s mapou, na níž tam, kde byly tradiční výspy volejbalu, uvidíme jen pusto a prázdno.

Že nejde jen o planý nářek, je patrno i z toho, že situace mezi hochy není o nic lepší. Ba právě naopak. Do krajského přeboru juniorů je přihlášeno pouze družstvo ISŠTE, do kadetů Ostrov, ISŠTE a Agro Cheb a do žáků dva týmy, ISŠTE a Olympie Březová. Nelze se proto divit, že i vrchol této pyramidy – krajské přebory dospělých – vypadají tak, jak vypadají.

Do Krajského přeboru žen se přihlásila družstva Aše, Chodova, Ostrov a VK K. Vary. Ještě horší je to v soutěži mužů. Nakonec bylo rozhodnuto, že krajský přebor se odehraje jednorázově jako turnaj v lednu 2012, za účasti podzimních půlmistrů okresních přeborů Sokolovska a Karlovarska a těch týmů, které budou mít o start na tomto turnaji zájem. Vítěz kromě titulu krajského přeborníka získá i právo přihlásit se do kvalifikace o postup do 2. ligy.

U kategorií dospělých se stále licituje s možností změnit tradiční sobotní termíny za některý jiný den v týdnu, což by mohlo oslovit kolektivy, které sice kvalitativně na nejvyšší krajskou mistrovskou soutěž mají, ale hraní o víkendu jim naprosto nevyhovuje. Ale v tomto případě by musela STK KV ČVS vyvinout větší iniciativu než jen informovat o této možnosti na internetu. Jsem přesvědčen, že opakovanými osobními jednáními nebo ještě raději na společném aktivu vytipovaných družstev by se dala tato už dva roky trvající trapná záležitost konečně dořešit. ⋌ (jik)