První zářijovou sobotu mladí vzpěrači Rotasu Rotava změřili síly v rakouském Ranzhfenu na mezinárodní Velkou cenu Rakouska. Této soutěže se zúčastnilo 11 oddílů Rakouska, Maďarska, Německa a právě rotavští borci.
Nastupovalo se podle věkových kategorií bez rozdílu vah. V nejmladší skupině ročník 1996 nastoupil náš velmi nadějný borec Michal Cserge (128 bodů) a dokázal vybojovat 2. místo, v kategorii ročník 1994 nastoupil jeho starší bratr David Cserge (222 b), rovněž velmi talentovaný borec a obsadil rovněž 2. místo. V kategorii ročník 1993 nastoupili dva naši borci Karel Štork (144 b), který je nováčkem a jel na soutěž na zkušenou, obsadil 11. místo. Velký boj sváděl už zkušenější závodník Pavel Gáloš (236 b), který vybojoval 3. místo a utvořil si své osobní rekordy.
V další kategorii ročník 1992 rovněž nastoupili dva závodníci Rostislav Ševčík (195 b), který obsadil 5. místo a Jakub Lihl (279 b), který obsadil 2. místo. Tento náš současně nejlepší vzpěrač byl dosti unaven, neboť startoval čtyři dny před VC v Itálii a na soutěž jsme si pro něj zajeli.
V kategorii ročník 1990 startoval Svatobor Ševčík (237 b), který vybojoval 3. místo. Tohoto závodníka omlouvá to, že měsíc před soutěží mu sundali sádru ze zlomené nohy a tak mu chyběla síla a připravil se tím o lepší umístění.
V dalším ročníku 1989 startoval bojovník Jakub Wainer (259 b) a dokázal vybojovat 1. místo. Posledním našim borcem byl Jiří Kantor (242 b) obsadil 2. místo.
„Všem našim borcům bych chtěl poděkovat za jejich přístup a bojovnost, kterou předváděli. Zároveň musím ocenit i Romana Víška a Jana Šedlbauera, kteří přivezli Jakuba Lihla z Itálie, který byl na ME v Páviji nedaleko Milána a najeli ten den 1350 km. Ještě jednou jim děkuji za jejich obětavost,“ řekl trenér V. Zronek.
Poděkování patří i celému realizačnímu týmu, pánům Náměstkovi, Janu Slívovi, Fedorovi a Gálošovi, kteří trenérovi Zronkovi vydatně pomáhali po celý průběh soutěže a zároveň zajišťovali i dopravu. Díky patří i Karlovarskému kraji za finanční podporu. ⋌