Dobrý den, jaký je u vás nástupní plat?" zajímalo většinu studentů. „Jaká máte volná místa, co bych dělala? Musím dojíždět a kam?" ptala se starší uchazečka o práci u dalšího ze stánků. Řeč je o druhém ročníku burzy pracovních příležitostí, která se konala ve čtvrtek ve sportovní hale integrované školy v Sokolově. Proč vůbec vznikla a zda přináší výsledky, poodhalila projektová manažerka Hospodářské komory Karlovarského kraje Lenka Bílková.

Proč tedy vůbec burza vznikla?
Burza probíhá v Chebu, Sokolově i Karlových Varech. Hlavní popud přišel ze strany zaměstnavatelů, kteří byli nespokojeni s tím, že se zde konají pouze přeshraniční burzy práce, které jim odlákávají potenciální zaměstnance do sousedního Německa. Proto jsme se rozhodli, že uděláme burzu pro místní zaměstnavatele.

Komu je burza určena?
Burza je otevřena široké veřejnosti i uchazečům, kteří jsou evidováni na úřadu práce, který s námi spolupracuje. Otevřena je i studentům místních škol, kteří se mohou přijít podívat, kam mohou nastoupit po dokončení školy.

Probíhá v pořadí druhý ročník, dá se už srovnat, zda je o burzu narůstající zájem?
Zájem se navýšil. I ze strany škol i ze strany zaměstnavatelů. Těch bylo loni kolem 25, letos je jich zhruba 30.

Máte zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, zda se jim na burze daří sehnat zaměstnance?
Hodnotí to velice pozitivně. Prezentaci zde mají zdarma. Loni byla na projekt dotace, letos pomohl Karlovarský kraj. Chválí také to, že mohou při podobných neformálních setkáních sehnat nové zaměstnance.

Máte nějaká konkrétní čísla?
Po burzách provádíme vyhodnocení dotazníkového průzkumu zaměstnavatelů. Konkrétní čísla máme zatím z Chebu. (viz tabulka)

Otázku na závěr tak trochu zodpověděl průzkum, ale přesto se zeptám: Bude burza i příští rok?
Ano, chceme ji pořádat i příštím rokem. 

Výsledky průzkumu:

Organizační zajištění akce – 77% vynikající, 23% velmi dobré
Přínos akce pro firmu
a) Podařilo se nám sehnat konkrétní zaměstnance – 15 %
b) Podařilo se nám oslovit potenciální zaměstnance, u kterých očekáváme, že nás budou kontaktovat – 54 %
c) Účast na akci vnímáme jako zviditelnění firmy mezi potenciál.
zaměstnanci – 62 %
d) Účast na akci vnímáme jako zviditelnění firmy v regionu, mezi ostatními zaměstnavateli a veřejností – 77 %
e) Ostatní – 15 %
Zájem o účast v dalších letech – ano 92%