HORNÍ SLAVKOV/ Společnost KMK Granit, která těží a upravuje živec v Krásně, může začít stavět mlýnici na úpravu této suroviny. Závod na mletí živce chce postavit zhruba za 107 milionů korun u Horního Slavkova. Krajský úřad Karlovarského kraje nyní vydal kladné stanovisko k záměru, jenž posuzoval z hlediska možného vlivu na životní prostředí. Potvrdila to mluvčí kraje Andrea Bocková.
Karlovarský kraj už záměr KMK Granit posuzoval počátkem roku, ale řízení zastavil na žádost investora. „Ten poté o projednání projektu znovu požádal,“ uvedla Bocková. KMK Granit po vydání stanoviska krajského úřadu může požádat správní úřady o povolení k zahájení stavby. „Projekt nemůže mít negativní vliv na významné přírodní lokality. Správa CHKO Slavkovský les si vyhrazuje právo dalšího jednání ohledně výšky stavby, což bude řešeno v územním a stavebním řízení,“ řekla mluvčí.
Předseda představenstva KMK Granit Miroslav Kolbasa řekl, že závod u Horního Slavkova bude splňovat všechny přísné ekologické normy a předpisy na provoz. „Přerušení řízení z počátku roku neznamenalo, že jsme od stavby závodu na mletí živce ustoupili. Jen jsme ještě chtěli doplnit dokumentaci o některé další údaje,“ řekl Kolbasa.
Ke stavbě úpravny živce přiměla firmu poptávka po surovině, jež se používá například v keramickém průmyslu. Stavbu bude KMK Granit financovat ze svých zdrojů a případně z úvěru. „Jde nám o další zhodnocení suroviny. Dosud jsme dodávali mletý živec s průměrem zrna kolem tří milimetrů. Používal se třeba při výrobě dlaždic. Nový produkt bude více jemnější, o průměru pod 63 mikronů. Využijí ho zejména producenti sanitární keramiky,“ uvedl Kolbasa.
Kapacita provozu na mletí živce bude kolem 40.000 tun ročně. Práci by tam mělo najít kolem 16 lidí. Stavba bude monolitického vzhledu. Uvnitř objektu jsou násypná zařízení, rotační sušička, soustava vibračních podavačů a mlýnků. Drcený živec, křemičitý písek a drcené keramické střepy se vysuší, smíchají, semelou. Výsledný produkt, jemný prášek, bude plněn do cisteren odvážen k odběratelům, výrobcům sanitární keramiky.
Surovinu k výrobě budou navážet nákladní automobily z nedalekého lomu u Krásna. Tamní ložisko albiticko-aplitické žuly, která slouží jako živcová surovina, bylo v Krásně objeveno až v 60. letech 20. století při geologickém mapování oblasti. Je perspektivní na řadu let. „Roční těžba dosahuje asi 200.000 tun. Veškerý objem zpracujeme a zhodnotíme ve finálním produktu,“ uvedl Kolbasa.