Živnostenský úřad v Sokolově odhadoval, že o koncesi na prodej tvrdého alkoholu zažádá zdarma až šest tisíc podnikatelů. Nakonec jich bylo něco málo přes pět stovek. Ti zbylí mohou žádat také, ale již zaplatí správní poplatek. Skončilo období, kdy byla licence vydávána bezplatně.

„V období od 17. října loňského roku do 17. dubna 2014, kdy mohli požádat podnikatelé o koncesi bez správního poplatku, bylo naším úřadem zaevidováno 516 žádostí o tuto koncesi. Po skončení tohoto období registruje náš úřad podání 71 žádostí o tuto koncesi," potvrdila v pondělí vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu v Sokolově Alena Botlíková.

Nyní podléhá vydání koncese standardnímu správnímu poplatku. Za rozšíření už stávající živnostenské činnosti se platí 500 korun a noví živnostníci si musí připravit 1000 korun.
Ne každý držitel živnostenského oprávnění skutečně živnost provozuje a ne každý prodejce či provozovatel pohostinských služeb prodává i alkohol. Nařízení o vydávání koncese mělo prodejce především vytřídit. To byl vlastně i jeden z důvodů zavedení těchto koncesí, aby se mezi všemi podnikateli, kteří mohou prodávat alkohol, odlišili ti, kteří jej skutečně prodávají.

V současné době jsou prováděny kontroly, zda podnikatelé vlastní koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, pokud tento alkohol prodávají. K nim přibudou běžné kontroly dodržování ostatních ustanovení Živnostenského zákona. "Zatím nebyly zjištěny v této oblasti žádné nedostatky a nebyly uloženy žádné pokuty," dodala Botlíková.

V současné době se zpracovávají podklady, kdy se dělají sestavy podnikatelů, kteří vlastní živnostenské oprávnění „Hostinská činnost" a nemají současně koncesi prodej lihu, konzumního lihu a lihovin. Mají přitom aktivní provozovny s hostinskou činností. Po zpracování těchto materiálů u nici proběhnou kontroly a to v 1. a 2. pololetí roku 2015, kdy bude řešeno jejich případné neoprávněné podnikání v oblasti prodeje lihu, konzumního lihu a lihovin