Jak ale upozornil Čestmír Kubera, ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, lidé toho nedbají a kvůli omezeným úředním hodinám se před podatelnou tvoří nepříjemně dlouhé fronty. „Kvůli krizovým opatřením máme pobočky otevřeny pouze na tři hodiny v úředních dnech, a to v pondělí a středu mezi osmou a jedenáctou hodinou. Lidé zde stojí dlouhé fronty, což rozhodně nenapomáhá účelu nouzového stavu,“ říká ředitel.

Finanční správa proto plošně přistoupila k provozování alternativy poštovních schránek ve správě jednotlivých finančních úřadů. „V Karlovarském kraji je lidé najdou každý pracovní den od 8 do 17 hodin, jsou volně přístupné pro veřejnost spolu s průvodními informacemi před budovami územních pracovišť v Chebu, Sokolově a Karlových Varech,“ upřesňuje Kubera. Speciální schránky zřídily na svých budovách i radnice v Aši, Kraslicích a Ostrově, což jsou velká města, ale finanční úřady tam nejsou.