Druhé místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys obsadily loni vítězné Mariánské Lázně, třetí skončil Sokolov. Výzkum Město pro byznys, který již sedmým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky, zpracovala agentura Datank.
Ostrov získal vysoké hodnocení například za nejvyšší podíl podnikatelů v kraji, a jak předpovídá starosta Pavel Čekan, do budoucna to bude ještě lepší. „V naší průmyslové zóně staví svůj výrobní závod společnost Witte Automotive, která zde zaměstná kolem tisícovky lidí," vysvětlil starosta vyhlídky na další roky. Celkový počet ekonomických subjektů zaznamenal navíc meziročně nejrychlejší nárůst. Důvod vidí starosta Čekan například v dlouhodobém programu pro začínající živnostníky. „Začínající živnostníci u nás dostávají prostory k podnikání na rok zdarma. Samozřejmě, pokud objekt, ve kterém hodlají podnikat, patří městu."
Pro podnikatele v regionu může být dobrou zprávou také fakt, že v Ostrově je nejvíce zájemců na jedno pracovní místo a případní zaměstnanci i zaměstnavatelé mají k dispozici nejvíce praktických lékařů v kraji.
Ostrov vyniká hned v několika kritériích, která jsou přímo ovlivňována rozhodnutím radnice. Na prvním místě skončil v rozsahu úředních hodin živnostenského odboru, rozsahu otevírací doby a nabízených služeb turistického informačního centra, má nejnižší daň z nemovitosti po podnikatele a nejnižší poplatek za pobyt. Co se týká ekonomických výsledků radnice, Ostrov má největší podíl kapitálových výdajů, nejpříznivější poměr výdajů na dluhovou službu a v iRatingu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau je v kraji na druhém místě. „Aby se rozpočtu dařilo, musí se město řídit jako rodina. Děláme prostě jenom to, na co máme. Podařilo se nám ušetřit na mandatorních výdajích. Platíme výrazně méně například za elektrickou energii," dodal Čekan.
Druhé Mariánské Lázně mají nejvyšší podíl podnikatelů v kraji a druhý nejvyšší podíl firem. Před ostatními městy je zvýhodňuje blízkost  dálnice a vynikající hodnocení získaly také v kritériu iRating kanceláře Czech Credit Bureau. Třetí Sokolov vyniká především v hospodaření radnice.

Celkové pořadí

1. Ostrov, 2. Mariánské Lázně, 3. Sokolov, 4. Kraslice, 5. Cheb
6. Aš, 7. Karlovy Vary
Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 20 tisíc dat z nezávislých zdrojů.