Vyzkoušet si přijímací pohovor nanečisto nebo si napsat profesní životopis. Zkusit si ozdobit perníčky, nechat se nalíčit, upravit vlasy či vyzkoušet truhlařinu. To vše mohli návštěvníci veletrhu fiktivních firem, který pořádala sokolovská živnostenská škola.

Nápad realizovat regionální veletrh fiktivních firem vznikl již před více než 13 lety. Tehdejší učitelka ekonomických předmětů, učitelka Dietzová, spolu s bývalou ředitelkou Hanou Jandíkovou byly prvními realizátorkami nápadu zavést do výuky předmět chod firmy. K tomu zajistit i potřebné zázemí – vybudovat odbornou učebnu, zaregistrovat školu a její firmy v CEFIFu.

„Po několika školních veletrzích jsme se rozhodli zkusit poměřit síly i s ostatními firmami z cizích škol a zrealizovali jsme regionální veletrhy fiktivních studentských firem – letos již posedmé," řekla současná ředitelka živnostenské školy Ilona Medunová.

Největším úspěchem školy byla účast na několika mezinárodních veletrzích, odkud si přivezla i 1.místo. „Všem pedagogům patří dík za nadšení, se kterým se do realizace veletrhu opakovaně pouštějí, za nápaditost doprovodných akcí. A nelze opomenout ani naše aranžéry za přípravu log firem a sponzorů, výzdobu sálu. Dík za zajištění akce takovýchto rozměrů prostě patří všem – i našim údržbářům, kteří zajišťují veletrh po technické a logistické stránce, a ekonomickému úseku za vyúčtování celé akce," dodala Medunová.

Některým studentům akce tohoto typu pomohly později na trhu práce. „Několik bývalých spolužaček pracuje ve firmách svých rodičů," říká jedna ze studentek. Podle ředitelky jsou jim významnou oporou. Přinášejí si prý ze školy mnoho nových nápadů, moderních metod a marketingových nástrojů, se kterými se dříve příliš nepracovalo. Porota na veletrhu hodnotí následující kategorie: stánek, katalog a propagační materiály, elektronická prezentace či vizitka.

U kategorie nejlepší stánek hodnotí kromě celkového vzhledu stánku především vystupování obchodníků, formální a věcnou správnost vystavovaných dokladů (faktur, pokladních dokladů), jak se orientují ve svém odvětví, jak znají své produkty, umí poradit, zda mají v pořádku oprávnění k podnikání.

Letos se veletrhu zúčastnilo 28 firem z Gymnázia a OA Chodov, Gymnázia a OA Mariánské Lázně, Logistické školy Dalovice, Obchodní akademie Karlovy Vary, Střední zdravotnické školy Cheb, VOŠ z Mostu a také ze slovenských partnerských škol, se kterými škola spolupracovala při výměnných souvislých odborných praxích.