Město Sokolov pozastavilo prodej dalších dvou pozemků určených k podnikání. Radnice si takové parcely zreviduje a opět je nabídne k prodeji prostřednictvím městské firmy, kterou teprve založí. Ta bude mít za úkol pozemky důkladně zpropagovat, aby se přihlásilo co nejvíce nových investorů.

„Jeden pozemek je v lokalitě Vítězná a druhý mezi Sokolovskými technickými službami a policií," upřesnil místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Město si slibuje od propagace větší zájem firem, a tím i lepší výběr při prodeji. Sokolov si chce založit firmu, která bude mít na starost boj s nezaměstnaností a hlavně s rozvojem podnikání. "Hledala by například volné pozemky, budovy a další objekty. Zařizovala by i určitý servis pro Sokolovskou uhelnou, která hodlá budovat průmyslové zóny," potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Na starost si tuto problematiku vzal člen rady Pavel Makoň. Vedení města chce ještě více zintenzivnit snahu o přilákání investorů a prezentovat volné investiční příležitosti. Doposud to měly na starost různé agentury a výsledek byl podle názoru starosty docela slabý.