Firmu Průmyslové bariérové systémy (PBS s.r.o.) odkoupila zhruba před rokem německá firma Endurance Capital AG se sídlem v Mnichově. Vznik názvu Endurance byl přitom motivován skutečným příběhem expediční lodi, která se vydala dobývat Antarktidu. „Tato loď se dostala do obrovských potíží v zajetí ledových ker a díky vzájemné spolupráci celé posádky dokázala splnit svůj expediční úkol. Stejné těžké časy potkaly i firmu PBS Rotava z důvodů insolvenčních potíží sesterské firmy, která má sídlo v německém Plavně. Díky tomu si pak i firma PBS musela přitáhnout opasek, aby finančně přežila," říká ředitel firmy Herbert Kursa. Po odkoupení firmou Endurance Capital AG v únoru 2015 nastaly podle Kursy velké změny. Sesterská firma, která byla v insolvenčních potížích, přestala být součástí firemního koncernu a k firmě PBS Rotava již nadále nepatřila. „O budoucnosti firmy PBS Rotava měla firma Endurance jasné představy. A to že firma PBS Rotava se musí stát moderní a samostatnou firmou s možností výroby s precizním mechanickým opracováním," poukázal ředitel.

Firma vyvážející mobilní protipovodňové zábrany do koutů celého světa, jako je Německo, Rakousko, Anglie, Francie nebo například daleká Čína, změnila v první řadě název na PBS Technics s.r.o. Tento název přitom koresponduje s názvem sesterské firmy IBS Technics GmbH se sídlem v Augsburgu. Technická zodpovědnost zůstává nadále v rukou současného ředitele Herberta Kursy, který pro tuto firmu pracuje již dvanáct let. Obchodní zodpovědnost pak leží v rukou Sebastiana Schaubecka z německé strany. „Pro další dokonalejší a efektivnější růst firmy budou v Rotavě provedeny nové investiční záměry. Tyto investice budou profinancovány jak z německé sesterské firmy, tak i pomocí úvěrů u nás. Dále byly od bývalého vlastníka odkoupeny pozemky a v nejbližších měsících bude dostavěna i nová lakovna. Následující investice bude směrována na nákup nového tryskacího zařízení. Následně pak dobudujeme i 46 metrů dlouhý skladovací regál na hutní materiál, který by měl zpřehlednit a zproduktivnit chod výroby. Naše firma se pak dále musí rozrůst z 90 na 120 spolupracovníků. Proto také musíme část investic směrovat i na vybudování kvalitního sociálního zázemí pro zaměstnance," konstatoval Kursa s tím, že volné výrobní kapacity pro rok 2016 je ještě nutné vyplnit.

„Firma PBS Technics s.r.o. se stále snaží hledat nové zakázky pro svařování oceli, nerez oceli a hliníku. V sesterské firmě v Augsburgu jsou zkušení pracovníci obchodního oddělení pověřeni nabízet naše produkty novým zákazníkům. Vedení firmy se také rozhodlo využívat bohatých zkušeností našich zaměstnanců a přišlo s inovačním nápadem, který spočívá v tom, že každý pracovník se má možnost podílet na rozvoji a zdokonalení výroby podáním zlepšovatelského návrhu. Vedení firmy pak finančně ocení nejlepší návrhy," řekl.

I PBS Technics v Rotavě bojuje o každého zaměstnance. Pociťuje totiž odliv pracovní síly do sousedního Německa. Spolupracuje proto se středními školami v Karlovarském kraji a vychovává si budoucí špičkové pracovníky. Ty dokonce sváží vlastními autobusy z širokého okolí.
Vize firmy, která má neodmyslitelné místo i na českém trhu, je jasná. Díky modernizaci a dalšímu rozmachu si ještě více upevnit pozici na světovém i tuzemském trhu.