Kromě ovsa se už v Karlovarském kraji pustili zemědělci do sklizně všech ostatních obilovin. Nejdále je sklizeň ozimého ječmene, který je sklizen už z 99,32 procenta. Letos byl vysazen na 1319 hektarech.

Za polovinou už je i sklizeň ozimé pšenice. Ta je nejrozšířenější obilovinou a celkově se letos v Karlovarském kraji sklízí z 10.781 hektarů. V současné době je už sklizena z 61,80 procenta ploch.

Z polí rychle mizí žito. To se začalo sklízet teprve před týdnem a aktuálně je sklizeno 65,36 procenta z celkových 866 hektarů.

Sklizeň jarních obilovin je teprve v počátku. Jarní pšenice je sklizena jen ze tří procent ze 494 hektarů a jarní ječmen z 10,231 procenta z celkových 3214 hektarů. Hybridní tritikale je zatím sklizeno na 6,87 procenta z celkových 1295 hektarů.

Ze 74,59 procenta je v Karlovarském kraji sklizena řepka, která letos zabírá 6029 hektarů zemědělské půdy.

Výnosy z obilovin jsou v Karlovarském kraji nižší, než je celostátní průměr. V průměru je zatím výnos 5,16 tuny z hektaru, přičemž v Česku je výnos o tunu z hektaru vyšší, tedy 6,16 t/ha.

U nejdůležitější ozimé pšenice je v Karlovarském kraji výnos zatím 5,50 tuny z hektaru, zatímco celostátní průměr dosahuje 6,61 tuny. Ještě větší rozdíl je například u ozimého ječmene, kdy v kraji je výnos 3,97 tuny z hektaru, v Česku je to 5,49 tuny. Řepka v Karlovarském kraji letos vynáší 3,38 tuny z hektaru, což se blíží celostátnímu průměru, který je 3,48 tuny z hektaru.

Ve sklizni jsou v Česku nejdále v Jihomoravském kraji, kde už je sklizeno 96,3 procenta plochy obilovin, a ve Zlínském kraji (97,1 procenta). Nejpomalejší je kromě Karlovarského kraje sklizeň v Libereckém kraji, kde je sklizeno 59,5 procenta ploch základních obilovin