Svazu město odeslalo dopis s prosbou, aby se pokusil zvrátit iniciativu poslance Mikuláše Ferjenčíka k hornímu zákonu. Pokud by byl přijat, dojde k dalšímu snížení příjmů pro města a obce, které o ně přijdou mimo jiné i v souvislostí s pandemií covidu.

Pokud by Ferjenčíkův návrh uspěl, příjmy města z dobývání nerostů by poklesly ročně o osm procent ze současných 33 na 25 procent.

„Pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka k hornímu zákonu vnímáme jako další negativní krok vůči městům a obcím v těžebních oblastech, který může ve svém důsledku citelně snížit úroveň života obyvatel. Jeho přijetí by znamenalo, že tyto obce a města, patřící většinou mezi strukturálně postižené, přijdou o finance. Jedná se navíc o obce s nízkým výnosem rozpočtového určení daní, které například u Sokolova představuje pouze 13 616 korun,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Řada z těchto obcí se navíc potýká s problématikou sociálně vyloučených lokalit a snaží se zabránit odlivu obyvatel. Další snížení jejich příjmů tyto problémy může jen umocnit.

„Je třeba si uvědomit, že díky úhradám z vydobytých nerostů mohla města i obce investovat do občanské vybavenosti, infrastruktury a dalších věcí. Příjem peněz z těžby byl mnohdy oním pomyslným jazýčkem na vahách, jenž obcím a městům umožnil investovat do zlepšování prostředí,“ dodala starostka.

Region naléhavě potřebuje peníze na rozvoj a přípravu alternativních projektů, které mohou zabránit případným sociálním otřesům. Návrh může již tak složitou situaci jen a jen zkomplikovat,“ stojí mimo jiné v dopise.