Například v Chebu se o ceně vody podle Tomáše Ivaniče z tamní radnice zatím nejednalo. „Vedení chebské společnosti Chevak, která má distribuci vody do domácností na starost, má zasedat příští týden. Management společnosti chce jednat o tom, že by se cena vody zvedla v příštím roce o 4,5 až 5 procent," dodal Ivanič.

Podle Josefa Hory, předsedy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se vodné zvyšuje minimálně, jen na úroveň pravděpodobné inflace v roce 2014. „Více se zdražuje stočné, a to především z toho důvodu, že si stále náročnější čištění odpadních vod vyžaduje rychlejší růst provozních nákladů. Také je potřeba zajistit větší zdroje na obnovu a dostavbu veřejných kanalizačních sítí. I přes toto navýšení však zůstává vodné a stočné na našem území stále pod celorepublikovým průměrem," vysvětlil Hora.

Podle vodařů je růst vodného a stočného již několik let ovlivňován výrazným poklesem spotřeby vody. „Až osmdesát procent nákladů na provoz vodovodních a kanalizačních sítí jsou pevné náklady, které je potřeba hradit bez ohledu na vývoj spotřeby, tedy i přes pokles zdrojů na jejich pokrytí, " doplnil Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. „V příštím roce předpokládáme pokles spotřeby oproti roku 2012 o dalších 3,7 procent. Zvyšují se platby za nákup surové vody a navíc po devalvaci české koruny musíme očekávat zvýšení nákladů na materiály, včetně pohonných hmot, a na služby nakupované od zahraničních dodavatelů minimálně o 3,5 procenta.

Což ani předpokládaný pokles cen silové elektřiny a distribučních poplatků za elektřinu o 10 procent zdaleka nevyrovná. Podle cenového vzorce určeného Evropskou komisí bychom mohli zvýšit cenu ještě více o další dvě procenta. Ale díky trvalému hledání úspor můžeme navrhovat pro rok 2014 menší růst cen," dodal Antonín Jágl.

Průměrná cena vodného a stočného bude v roce 2014 na území vodohospodářského sdružení 72,55 Kč za 1 m3 včetně DPH.

Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, respektive odpadní vody

Zajištění dodávky kvalitní pitné vody i odvádění a čištění odpadních vod jsou jednou ze základních úloh obcí, vodné a stočné je přitom pro ně hlavní zdroj financí na investice do obnovy a rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací.

„Je třeba si uvědomit, že z této vybrané částky se dobrá třetina odevzdá státu ve formě daní, poplatků za využití povrchové či podzemní vody, vypouštění vyčištěných odpadních vod, ukládání kalů a podobně. Stát ovlivňuje úroveň vodného a stočného a míru nutných investic také stále se zpřísňujícími legislativními předpisy či dalšími požadavky, jako bylo například zavedení cenového vzorce v souvislosti s poskytnutou dotací z roku 2007, který požaduje každoročně zvyšovat v ceně vodného a stočného její část určenou na investice do majetku vodovodů a kanalizací," upozornil Josef Hora.

Sdružení si letos připomíná dvacet let od svého založení.

„Po celou tuto dobu pravidelně investujeme do obnovy i rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací v členských obcích řádově sto až tři sta milionů ročně. Naší výhodou je vzájemná solidarita obcí a velký rozsah provozovaného území. Jen díky tomu jsme schopni ve spolupráci s odbornou provozní společností hledat řešení, která umožňují maximálně využít již existující infrastrukturu v regionu, vyvarovat se zbytečně předražených investic a s pomocí národních i evropských dotačních zdrojů tak udržet vodné a stočné pod republikovým průměrem," dodal Josef Hora.

Průměrná cena vodného a stočného bude v roce 2014 na území sdružení 72,55 Kč za 1 m3 včetně DPH. Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné respektive odpadní vody. Vodné a stočné je totiž účtováno ve dvousložkové formě.

Jeho pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, cena vodného v této pohyblivé části bude 36,03 Kč, cena stočného 27,73 Kč včetně DPH za m3. K této ceně se připočítává pevná složka, která se určuje jako roční pevná platba podle velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena za kubík vody se tak u různých odběratelů liší a uváděná průměrná cena odpovídá ceně, která by byla účtována v případě jednosložkového vodného a stočného. Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz.