Karlovarský kraj je zatím v postupu sklizně poslední mezi všemi kraji České republiky. Sklizeno je zde zatím jen 3,4 procenta obilovin a 34,2 procenta řepky. Naopak nejrychleji postupují žně v Jihomoravském a Zlínském kraji.

V Karlovarském kraji se zatím z obilovin sklízí jen ozimý ječmen, který je letos vyset na 1319 hektarech. Sklizen je z 648 hektarů, což je 49,13 procenta osetých ploch. Výnos s ozimého ječmene je zatím 4,85 tuny z hektaru. To je méně, než je průměrný výnos v Česku, který dosahuje 5,43 tuny z hektaru. Ozimý ječmen je v Česku už téměř sklizený, zbývá ho sklidit jen něco přes čtyři procenta.

Rychle ale v kraji postupuje sklizeň řepky. Za týden jí zemědělci sklidili více než třetinu.

V kraji je letos 6029 hektarů řepky, z toho je sklizeno už 2060 hektarů. Výnos je 3,59 tuny z hektaru, což je o něco více než průměrný výnos v Česku, který dosahuje zatím 3,4 tuny.

V letošním roce zemědělci vyseli v Karlovarském kraji trochu méně obilovin a naopak více řepky. Celkově by se letos mělo sklízet 19.152 hektarů obilovin a 6029 hektarů řepky