Finanční příspěvek od veřejnosti a banky pomůže i projektům Cesta ze tmy 2019, Den rodin a Láska začíná doma.

Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí přes 260 000 Kč. Banka ocenila čtyři nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 150 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 114 361 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Pro bezpečné prostředí

Farní charita Karlovy Vary s projektem Nové dveře pro osoby s Alzheimerovou chorobou získala od veřejnosti 36 500 Kč a banka jí navíc přispěla částkou 50 000 Kč.

Karlovarská charita provozuje služby Týdenního stacionáře pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Poskytují jim bydlení, podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitaci a sociálně terapeutické činnosti.

„Děkujeme veřejnosti i ČSOB za zaslané finanční dary. Snažíme se vytvořit takové prostředí, kde respektujeme jedinečnost každého člověka, jeho hodnoty, potřeby, přání a jeho životní historii. Přátelské, domácí a hlavně bezpečné prostředí je pro naší službu zásadní a díky programu ČSOB pomáhá regionům ho můžeme vylepšit,“ říká Aleš Klůc z Farní charity Karlovy Vary.

V současnosti se charita chystá dovybavit a zrenovovat prostory Týdenního stacionáře tak, aby se tam jejich klienti cítili jako doma. Podle Aleše Klůce se renovace bude týkat především vchodových dveří do pokojů klientů a nevyhovujícího sociálního zařízení. Stávající dveře jsou velmi staré a mají nevyhovující prahy.

Život bez izolace

Na druhém místě se umístila obecně prospěšná společnost Tyfloservis s projektem Cesta ze tmy 2019. Té veřejnost poslala 35 100 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

Závislost na cizí pomoci vede často k sociální izolaci a exkluzi nevidomých.

Hlavním záměrem projektu je pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením získat potřebné informace a především praktické dovednosti, které jim umožní žít samostatněji a nezávisleji na cizí pomoci.

Třetím nejúspěšnějším uchazečem je obecně prospěšná společnost Náhradním rodinám s projektem Den rodin. Veřejnost jí poslala 21 901 Kč a banka dalších 35 000 Kč.

Den rodin se odehraje v prostorách volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech a nabídne návštěvníkům alternativní způsob trávení volného času. Celodenní akce je určena široké veřejnosti a nabízí řadu workshopů a informačních stánků s tématem náhradní rodinné péče pro všechny věkové kategorie.

Vítěznou trojici doplňuje Hospic Sv. Jiří s projektem Láska začíná doma. Ten od veřejnosti získal 20 860 Kč a od banky 25 000 Kč.

Hospic využije vybraných finanční prostředky na mzdu lékaře, který bude součástí multidisciplinárního týmu terénní služby. Ten jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich přirozeného prostředí. Dalšími členy jsou zdravotní sestra, sociální pracovnice, duchovní, psycholog a dobrovolníci.