Zasloužilo se o to ale zvýšení světových cen surovin. Celkově ale skončilo hospodaření firmy vloni ztrátou téměř dva miliony korun.
V roce 2011 firma skončila v zisku 904.000 korun, vyplývá z výroční zprávy Vlnapu Nejdek za rok 2012.
Tři čtvrtiny tržeb loni přinesly společnosti průmyslové příze, výrobky určené pro další zpracování ve tkalcovském nebo pletařském průmyslu. Čtvrtinou se na tržbách podílel prodej přízí pro ruční pletení.
Celkem bylo v roce 2012 zákazníkům dodáno 403 typů produktů. Na domácím trhu pletacích přízí se inovací kvalit a odstínů podařilo dosáhnout v meziročním srovnání 19procentního nárůstu prodeje, a to v situaci stagnujícího trhu.
„Obchodní politika v roce 2012 byla ovlivněna zvýšenou cenou základních textilních surovin, zejména vln a ostatních přírodních materiálů. S ohledem na vyšší ceny surovin nebyly v obvyklé míře uzavírány celoroční rámcové kontrakty, ale spíše větší počet kratších kontraktů.
Důsledkem této situace bylo potom snížení jednotlivých výrobních dávek, tlak na snížení dodacích lhůt, a tím pádem tedy i nižší efektivita výroby," uvádí výroční zpráva společnosti.
Vlnap v roce 2012 investoval 5,06 milionu korun. Investiční činnost roku 2012 byla financována výhradně ze zdrojů firmy.
Většinou šlo o investice do strojního vybavení firmy. Investiční činnost v roce 2013 bude navazovat na investice roku 2012 a budou zaměřeny na snižování celkové nákladovosti výroby.
K 31. prosinci 2012 měla společnost 200 zaměstnanců (v roce 2011 to bylo 190). Stav zaměstnanců se v návaznosti na objem výroby postupně zvyšoval od září.
Důsledkem finanční zainteresovanosti na splnění fondu pracovní doby bylo opětovné snížení nemocnosti z 5,2 na 4,7 procenta.