Podle aktuálních informací Státního zemědělského intervenčního fondu, který sklizeň v jednotlivých regionech sleduje, zaostává postup žňových prací v karlovarském regionu za oblastmi ve vnitrozemí. Z polí v regionu zmizelo prozatím jen 12,71 procenta obilovin. To je nejméně v Česku.

Ozimá pšenice, kterou je letos v kraji oseto 10.781 hektarů, je sklizena z 12,55 procenta. Ozimá řepka je letos v regionu na 6029 hektarech. Momentálně zmizela z 54,7 procenta ploch.

Ozimý ječmen, jehož sklizeň začala jako první, je nyní sklizen na 79,38 procentech ploch z celkových 1319 hektarů. Tritikale, vysazená na 1295 hektarech, je zatím sklizena z 2,63 procent.

Pod celostátním průměrem jsou v Karlovarském kraji výnosy. Například u ozimé pšenice představuje v současnosti výnos 5,14 tuny z hektaru. Celostátní průměr je přitom 6,46 tuny. U ozimého ječmene je výnos 3,96 tuny z hektaru, asi o půldruhé tuny pod celostátním průměrem.